ระบบกำจัดกลิ่นอุตสาหกรรม

ระบบกำจัดกลิ่น ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปมี 2 ประเภท ดังนี้


1. ระบบกำจัดกลิ่น ใช้น้ำเป็นตัวกลางดักจับ Wet Scrubber

ปัจจุบันการประยุกต์ใช้ระบบหอสเปร์ยน้ำ wet scrubber มีความลงตัวเป็นอย่างมากในการใช้เป็นขั้นตอนการกำจัดกลิ่น และมีความจำเป็นเกือบทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการระบบกำจัดกลิ่น โดยชุดระบบกำจัดกลิ่นอุตสาหกรรม ชนิดหอสเปร์ยน้ำ นี้มีค่าใช้จ่ายในการดูแล และบำรุงรักษาไม่สูงมากนัก จึงเหมาะที่จะนำมาพิจารณาเป็นตัวเลือกทางหนึ่งของระบบกำจัดกลิ่น โดยทางบริษัทฯมีความยินดีที่จะนำเสนอ ดังรูปตารางต่อไปนี้

รุ่น
(Model)

อัตราการไหล
(CFM)
ขนาดศูนย์กลาง
(mm.)
ความสูง
(mm.)
FH - 1
250
280
2000
FH - 2
1000
550
2000
FH - 3
2500
900
2500
FH - 44500
1200
2500
FH - 5
7000
1500
2500
FH - 6
8500
16002800
FH - 7
10000
1850
3000
FH - 8
15000
2200
3200
FH - 9
20000
2500
4200
FH - 103000030004500

รุ่น
(Model)

อัตราการไหล
(CFM)
ขนาดกว้าง * สูง
(mm.)
ความสูง
(mm.)
FV - 1
2000
800 * 1600
2500
FV - 2
3000
850 * 1750
2800
FV - 3
4000
1100 * 2000
3000
FV - 45000
1200 * 2000
3200
FV - 5
10000
1600 * 2500
3400
FV - 6
15000
2000 * 2700
3700
FV - 7
20000
2800 * 3000
3750
FV - 8
25000
2800 * 3500
3800
FV - 9
30000
3600 * 3600
4000
FV - 10400003900 * 39004800
2. ระบบกำจัดกลิ่น ชนิดใช้สารดูดซับประเภท คาร์บอนเป็นตัวกลางดักจับ  Activated Carbon 

โดยมาก ระบบกำจัดกลิ่นชนิดนี้จะเป็นลักษณะการใช้สารดูดซับแตกต่างกันในการกำจัดกลิ่นโดยมีหลายชนิด ดังนี้
1 .ถ่านปลุกฤทธิ์กัมมันต์ ระบบกำจัดกลิ่นชนิดนี้ได้จาก ไม้ถ่านกะลามะพร้าว ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 4 * 6 Mesh ถึง 4 * 20 Mesh
2. ซิลิกาเจล โดยผลิตจาก โซเดียมซิลิเกต ซึ่งระบบกำจัดกลิ่น ชนิดนี้ใช้ดูดซับไอน้ำ หรือ ความชื้นได้ดี
3. แอคติเวทเต็ด อลูมิน่า เป็นอีกสารชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ ในระบบกำจัดกลิ่น ของก๊าซมลพิษจากกระแสก๊าซ และ ดูดความชื้นจากกระแสก๊าซ
4. ซีโอไลต์ มีลักษณะเป็นผลึกมีรูพรุนเท่ากันตลอด โดยระบบกำจัดกลิ่น ชนิดนี้นิยมใช้ดูดซับความชื้นในกระแสก๊าซ และ ในขบวนการกลั่นน้ำมันนิยมใช้ดูดซับพาราฟิน
ในที่นี้แสดงรูปกลไกลการทำงานของ Activated Carbon ที่ใชั้ในระบบกำจัดกลิ่น ดังนี้ ขอสแดงรูปในหมวดอัลบั๊มภาพ

 
Powered by MakeWebEasy.com